FAQ – pytania i odpowiedzi na temat wydania książki.

Szukasz odpowiedzi na pytania w stylu, ile, jak jest wydawana książka? Jak wygląda proces wydawniczy oraz co należny wiedzieć przy wydawaniu książki czy też ebooka.

Poznaj informacje na temat wydawania, składu, korekty, druku i dystrybucji książek.Ile kosztuje wydanie książki?


Publikacja książki wiąże się przede wszystkim z pracą twórczą, którą bardzo trudno jest wycenić. Musimy jednak przyjąć jakieś kryteria, aby móc oszacować koszty publikacji.
W tym celu potrzebujemy przede wszystkim następujących danych:
– ilość stron maszynopisu lub ilość znaków ze spacjami (jedna znormalizowana strona maszynopisu to 1800 znaków ze spacjami),
– docelowy format książki (A5, B5 lub inny),
– informacja, czy w książce będą kolorowe ilustracje, jeśli tak, to ile,
– na jakim papierze książka ma być wydana (zwykły papier offsetowy czy np. papier kredowany),
– ilość egzemplarzy autorskich, czyli tych, które Autor chciałby otrzymać dla siebie,
– rodzaj oprawy (miękka, twarda).

Moja książka ma 160 stron, a wydawnictwo podało, że ma aż 240 – czyli wyjaśnienie pojęcia „znormalizowana strona maszynopisu”.

Pod pojęciem „znormalizowana strona maszynopisu” rozumie się stronę liczącą 1800 znaków ze spacjami. To właśnie za pomocą tej jednostki wydawniczej oblicza się objętość materiału przygotowywanego przez Autora.

Czy objętość książki określa się tylko na podstawie ilości stron maszynopisu? Czy jest inna jednostka określająca objętość książki?

Inną jednostką wydawniczą jest arkusz wydawniczy. Jeden arkusz wydawniczy to 40 000 znaków ze spacjami (ok. 22 znormalizowane strony maszynopisu). Za pomocą arkuszy wydawniczych obliczamy np. cenę za korektę książki czy jej skład.

Jak wygląda płatność – Autor płaci jednorazowo czy w ratach?

Zazwyczaj Autor płaci za wydanie książki jednorazowo, zdarza się jednak, że płatność zostaje rozłożona na raty. Decyzja o rozłożeniu kosztów na raty zależy od ich wysokości. Kolejne raty Autor opłaca przed rozpoczęciem danego etapu prac redakcyjnych.

Co wchodzi w skład kosztów?

Cena wydania książki obejmuje: redakcję i korektę językową (ilość korekt zależy od tekstu), redakcję techniczną, opracowanie graficzne (przygotowanie tzw. layoutu) i skład, projekt okładki, pomoc przy napisaniu tekstów na czwartą stronę okładki i blurbów (hasła reklamowe na okładkę), nadanie numeru ISBN, wydrukowanie książki, wysyłkę egzemplarzy do bibliotek obowiązkowych, dystrybucję książki do księgarń stacjonarnych i internetowych (obecnie współpracujemy z 2 tys. księgarń w całej Polsce) oraz podstawową promocję. Wydawnictwo inwestuje w druk książki oraz podstawową promocję.
W cenę wliczona jest także stała opieka wydawnicza Redaktora Prowadzącego, który koordynuje prace wydawnicze, informuje Autora na bieżąco o postępach w pracy nad książką, odpowiada na jego pytania, pomaga mu w podejmowaniu decyzji, doradza najlepsze rozwiązania oraz wspiera go w tym ważnym momencie.

O jakim nakładzie mówimy przy podanych kosztach?

Wszystko zależy od tego, czy Autor chce otrzymać egzemplarze tylko na własny użytek, czy chce wprowadzić książkę do dystrybucji przez księgarnie. W pierwszym przypadku to Autor ustala liczbę egzemplarzy, które zostaną wydrukowane, np. 50, a kalkulacja obejmuje tylko te egzemplarze. W drugim przypadku nakład zależy od tego, ile książek zamówią u Wydawnictwa księgarze.

Jaka jest ilość egzemplarzy autorskich?

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych egzemplarze autorskie należą się każdemu Autorowi. Poniżej treść art.:
„Jeżeli umowa obejmuje sporządzenie egzemplarzy przeznaczonych do udostępnienia publiczności, twórcy należą się egzemplarze autorskie w liczbie określonej w umowie”.
Ilość egzemplarzy waha się od kilku do kilkunastu sztuk.

Jak wysoka jest opłata za promocję?

Oferujemy naszym Autorom do wyboru dwie formy promocji: promocję podstawową (w którą inwestuje Wydawnictwo) oraz promocję dodatkową (ta jest dodatkowo płatna).
Działania marketingowe obejmują: zamieszczenie informacji o książce na stronie internetowej wydawnictwa, promocję książki na naszych profilach w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram), banner reklamowy książki w Księgarni Borgis, informacje o książce w newsletterze skierowanym do księgarzy i dystrybutorów, pomoc w napisaniu atrakcyjnych marketingowo tekstów na pierwszą i czwartą stronę okładki (tzw. blurbów), pomoc w stworzeniu haseł reklamowych promujących książkę, stworzenie informacji prasowej o książce oraz bazy redakcji, dziennikarzy i blogerów, którzy mogliby być zainteresowani książką, wysyłkę informacji prasowych, newsów oraz egzemplarzy recenzenckich do wspomnianych grup.

Kto będzie Wydawcą?

Jeśli książka nie będzie wprowadzana do sprzedaży, Wydawcą może być zarówno nasze Wydawnictwo, jak i dowolna osoba fizyczna. Jeśli jednak są Państwo zainteresowani dystrybucją książki, Wydawcą może być tylko Wydawnictwo.

Co oznacza numer promesy ISBN?

ISBN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), który służy do jednoznacznej identyfikacji Wydawcy i książki.

Czy nadajecie numer promesy ISBN?

Tak, nadajemy numer promesy ISBN, ale nie jest on obowiązkowy. Przynależność do systemu numeracji ISBN jest dobrowolna. Warto jednak wiedzieć, że numer ISBN nadaje książce profesjonalny charakter oraz umożliwia jej dystrybucję w księgarniach i hurtowniach.

Jaka jest różnica między umową wydawniczą (na przeniesienie praw autorskich) a umową licencyjną?

Nasze Wydawnictwo stosuje dwa rodzaje umów: umowę licencji wyłącznej oraz umowę wydawniczą. Umowa wydawnicza wiąże się z przeniesieniem na Wydawcę autorskich praw majątkowych dożywotnio. W przypadku umowy licencyjnej prawa te przeniesione zostają na określony w umowie okres (np. 5 lat). Oba rodzaje umów mają jednak swoje wady i zalety. Umowa wydawnicza pozwala na nieprzerwaną dystrybucję książki przez Wydawnictwo, umowa licencyjna pozwala natomiast na dystrybucję książki tylko w okresie trwania umowy. Oznacza to, że nawet jeśli księgarze będą zainteresowani dalszymi zamówieniami, po wygaśnięciu umowy licencyjnej Wydawca nie ma prawa wstawiać książki do księgarń. Zaś ponowne wprowadzenie tytułu na rynek jest zazwyczaj niemożliwe, ponieważ księgarze żyją nowościami wydawniczymi. Zwolennicy umów licencyjnych podkreślają z kolei, że po upływie określonego w umowie okresu Autor może swobodnie dysponować swoim dziełem, np. wydać je u innego Wydawcy czy udostępniać publicznie w dowolny sposób, co w przypadku umowy wydawniczej nie jest możliwe. Wybór rodzaju umowy zależy od Autora, Wydawnictwo niczego nie narzuca w tej kwestii.

Co to jest redakcja techniczna?

Redakcja techniczna to przygotowanie techniczne materiału do składu. Polega ona m.in. na poprawieniu budowy tekstu przez ustalanie jego logicznej konstrukcji, porządkowaniu i ujednolicaniu składników tekstu, uzupełnianiu składników brakujących, wydzielaniu dialogów. Podczas redakcji technicznej proponuje się także zastosowanie wyróżnień w tekście, takich jak: pismo pochyłe, półgrube czy kapitaliki, aby zaakcentować dany wyraz lub fragment tekstu.

Na czym polega korekta?

Celem korekty jest poprawienie w tekście literówek, błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, gramatycznych, fleksyjnych czy składniowych. Ilość korekt zależy od konkretnego tekstu.
Podczas pierwszej korekty korektor wprowadza zazwyczaj zmiany w pliku w programie Word, używając opcji „Śledź zmiany”. Dzięki temu Autor widzi wszystkie poprawki proponowane przez korektora i może się do nich odnieść. Kolejne korekty przeprowadzane są już na złożonym tekście – w pliku PDF. Do nich Autor także dostaje wgląd.

Książka jest złożona i gotowa do druku – dlaczego potrzebne będą redakcja techniczna, korekta i skład?

Dbając o wysoki poziom językowy i edytorski dzieł, wszelkie prace redakcyjne wykonujemy w Wydawnictwie. Współpracujemy od lat z grupą wykwalifikowanych redaktorów, korektorów, grafików i składaczy, którym powierzamy przygotowanie naszych książek. Dbamy o to, aby dostarczony do nas maszynopis przeszedł wszystkie etapy procesu wydawniczego, które możemy nadzorować, dlatego też nie przyjmujemy tekstów „gotowych do druku”.

Dlaczego potrzebne są redakcja tekstu i korekta?

Wyeliminowanie z tekstu wszelkiego rodzaju błędów oraz odpowiednie przygotowanie go do publikacji pod kątem edytorskim to podstawa do stworzenia profesjonalnej książki. Autorzy bardzo często koncentrują się tylko i wyłącznie na treści książki, ponieważ najważniejszą rolę odgrywa dla nich proces twórczy. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej wciągająca fabuła, jeśli jest pełna błędów, będzie sprawiała wrażenie amatorskiego dzieła i nie zostanie odebrana przez czytelników i recenzentów jako poważna publikacja. Tylko połączenie ciekawej treści ze starannym przygotowaniem tekstu gwarantuje sukces rynkowy książki.

Co to znaczy, że książka musi zostać zrecenzowana i zakwalifikowana do druku? Czy wiąże się to z kolejnymi opłatami?

W naszym Wydawnictwie stosujemy trzy formy recenzji:
1. wstępna kwalifikacja książki do druku – w trosce o wysoki poziom wydawanych książek wszystkie nadesłane teksty przechodzą wstępną kwalifikację do druku. Wstępna recenzja książki ma charakter wewnętrzny. Autorowi przesyłamy krótką informację, czy książka spełnia warunki, aby być wydana. Wstępna kwalifikacja książki do druku jest bezpłatna.
2. pisemna recenzja książki – proponujemy usługę polegającą na wykonaniu szczegółowej, pisemnej recenzji Państwa utworu. Specjalizujemy się w literaturze pięknej, poezji oraz literaturze specjalistycznej, zwłaszcza medycznej. Nasze recenzje nie zawsze muszą być pochlebne, ale staramy się być obiektywni, żeby Autorzy otrzymali wiarygodną ocenę wartości swojego dzieła. Recenzja jest odpłatna, a jej koszt zależy m.in. od charakteru publikacji i objętości materiału.
3. ocena potencjału dzieła – to usługa polegająca na dokonaniu wstępnej analizy utworu (powieści, zbioru poetyckiego itd.). Ocena jest opinią redaktora naszego Wydawnictwa, wystawianą po zapoznaniu się przez niego z początkowym fragmentem tekstu, jego planem, a nawet samym pomysłem na utwór. Ocena stanowi prognozę, czy w danym lub planowanym kształcie publikacja ma potencjał, aby stać się dziełem wartościowym, dobrze przyjętym na rynku wydawniczym. Ocena może być również wskazówką, co Autor powinien poprawić w swojej pracy podczas pisania książki. Ponadto istnieje możliwość przydzielenia Autorowi redaktora-konsultanta, który pomoże Twórcy na każdym etapie powstawania dzieła. Badanie potencjału dzieła jest usługą odpłatną i zależy od zakresu zlecenia.

Jak wygląda sprawa dystrybucji?

Obecnie współpracujemy z 2 tys. księgarń stacjonarnych i internetowych w całej Polsce.

Co oznacza umowa na przeniesienie autorskich praw majątkowych?

Przeniesienie autorskich praw majątkowych na wyłączność Wydawnictwa oznacza, że w czasie trwania umowy Autor nie może dysponować tekstem dzieła bez zgody Wydawnictwa.
Autor oświadcza, że dzieło nie było i nie będzie publikowane (rozpowszechniane) u innego Wydawcy. Stosujemy takie procedury ze względu na sprzedaż tytułu – gdyby ta sama książka została wydana przez kilka wydawnictw jednocześnie, księgarnie z pewnością nie byłyby zainteresowane jej rozprowadzaniem. Książka wydana w kilku wydawnictwach traci zatem szansę na wysoką sprzedaż w jednym wydawnictwie, ponieważ jej sprzedaż się rozmywa. Tym samym Autor, który otrzymuje od nas wcześniej ustalony % od sprzedaży, zmniejsza swoje szanse na zwrot poniesionych kosztów wydania.

Co należy zrobić, aby wydać książkę?

Aby wydać książkę należy przesłać do nas jej tekst, zaakceptować koszty wydania i wzór umowy. Po podpisaniu umowy i dokonaniu wpłaty – resztą zajmiemy się sami. Oczywiście będziemy w stałym kontakcie z Autorem, ponieważ wydanie książki to ciągła współpraca między Autorem a Wydawnictwem.

Jakie warunki muszę spełnić, aby moja książka została wydana?

Podstawowymi warunkami przyjęcia pracy do druku są uzyskanie pozytywnej recenzji – co oznacza, że książka musi zostać zakwalifikowana do druku – i akceptacja przedstawionych kosztów.

Jak długo trwa wydanie książki?

Cykl wydawniczy trwa około 3 – 6 miesięcy, wszystko zależy jednak od konkretnego tekstu i przebiegu współpracy z Autorem. Jeżeli materiał wymaga wielu korekt, prace redakcyjne będą trwały dłużej. Czas przygotowania książki do druku zależy także od tego, jak długo Autor wykonuje korekty autorskie oraz jak dużo zmian w tekście wprowadza.
Sam druk książki trwa 1-3 tygodnie.

Kiedy mogę zapoznać się z treścią umowy?

Wzór umowy przesyłamy po zaakceptowaniu przez Autora kosztów wydania.

Martwi mnie fakt, że podpisując umowę wydawniczą, tracę wszelkie prawa autorskie. Jako osoba, która ponosi koszty wydania, raczej powinnam mieć więcej do powiedzenia. Nie znam się na tym i być może moje obawy są bezzasadne. Podejmując z Państwem współpracę, stracę wszelką kontrolę nad moją powieścią. Oczywiście zamierzam podjąć współpracę tylko z jednym wydawnictwem, lecz chciałabym bardziej współdecydować o losach mojej książki.

Bez przeniesienia praw autorskich lub bez udzielenia licencji nie możemy wprowadzać książek do obrotu. Tylko jako Wydawcy możemy zająć się ich sprzedażą. Podejmując współpracę z naszym Wydawnictwem, będzie Pani miała pełną kontrolę nad swoją powieścią. Cała praca redakcyjna ma charakter propozycji i ostatecznie będzie musiała zostać zatwierdzona przez Panią. Podczas pracy redakcyjnej przestrzega się zasady o minimum ingerencji w tekst, tzn. poprawia się błędy, jeśli jest to konieczne, szanując styl i własny język Autora. Korekta dostarczonego maszynopisu polega tylko na oznaczeniu błędów takich jak błędy ortograficzne, językowe, stylistyczne i interpunkcyjne, a co za tym idzie – wyeliminowaniu tzw. usterek w tekście lub, jeśli to niemożliwe, wskazaniu miejsc budzących wątpliwości do poprawienia przez Autora (np. gdy korekta wymaga wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny). Tak więc na każdym etapie prac wydawniczych będzie Pani miała wpływ, na to, co dzieje się z książką.

Czy jako osoba prywatna sama mogę być Wydawcą dla swojej książki?

Tak, Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej.

Jaki będzie mój udział w zysku ze sprzedanego produktu?

Autor otrzymuje wynagrodzenie w wysokości wcześniej ustalonego % od wpływów ze sprzedaży książki, tj. od tych środków, które trafiają do Wydawnictwa. Pierwsze rozliczenie nastąpi po roku, a kolejne środki będą rozliczane co pół roku.

Czy Autorowi przysługuje honorarium z tytułu wydania książki?

Autorowi przysługuje wynagrodzenie, które jest wypłacane po ukazaniu się książki drukiem, w miarę sprzedaży. Rozliczenie nastąpi co 6 miesięcy (druk), a co 3 miesiące e-book.

Jaki jest koszt przygotowania materiału do druku?

Koszty związane z przygotowaniem materiałów do druku zależą m.in. od objętości pracy, wielkości rycin w tekście i sposobu ich rozmieszczenia oraz od stopnia trudności składu i ilości wykonanych korekt.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby moja książka została wydana?

Aby wydać książkę, należy:
– po pierwsze: przesłać tekst książki celem zakwalifikowania go do druku,
– po drugie: zaakceptować koszty druku,
– po trzecie: dokonać wpłaty.

Jak wygląda cykl wydawniczy?

Cykl wydawniczy w kilku krokach:
Etap 1. Autor – Akceptacja wstępnych kosztów i chęć współpracy z naszym Wydawnictwem.
Etap 2. Wydawnictwo – Recenzja i kwalifikacja do druku (1-2 tygodnie).
Etap 3. Autor – Zapoznanie się z propozycją umowy.
Etap 4. Podpisanie umowy (Autor-Wydawnictwo).
Etap 5. Autor – Dokonanie wpłaty.
Etap 6. Wydawnictwo – Prace redakcyjne: propozycja składu z równoczesną korektą przed łamaniem tekstu.
Etap 7. Autor – Akceptacja korekty i zaproponowanych zmian. Możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian przez Autora.
Etap 8. Wydawnictwo – Skład książki, przełamanie tekstu, propozycja okładki.
Etap 9. Autor – Akceptacja przełamania, dokonanie ostatecznej, drobnej korekty.
Etap 10. Wydawnictwo – Wprowadzenie korekty.
Etap 11. Autor – Akceptacja okładki oraz tekstu przed drukiem.
Etap 12. Wydawnictwo – Druk.
Etap 13. Wydawnictwo – Dystrybucja: wysyłka egzemplarzy autorskich, wysyłka egzemplarzy do bibliotek obowiązkowych, dostarczenie nakładu do hurtowni (z hurtowni książki trafiają do księgarń), uruchomienie sprzedaży internetowej.

Czy mogę wykorzystać materiały ilustracyjne poprzednio drukowane?

Materiały ilustracyjne poprzednio drukowane należy zaopatrzyć w pisemną zgodę poprzedniego wydawcy na ponowną publikację lub zgodę autora ilustracji, jeśli nadal posiada on autorskie prawa majątkowe do ilustracji. Wszystko zależy od tego, kto aktualnie posiada prawa do ilustracji.

Czy mogę wydrukować tylko kilka egzemplarzy?

W dzisiejszych czasach technologia druku pozwala na wydrukowanie nawet jednego egzemplarza książki. Oczywiście jest to zupełnie nieopłacalne, ponieważ koszty związane z pracami redakcyjnymi (przygotowanie szaty graficznej, skład, korekta…) są i tak stałe, niezależnie od wysokości nakładu. Przed laty wydawnictwa drukowały od 1000 do kilku tysięcy egzemplarzy, które do dziś zalegają w magazynach. Ze względu na zmianę technologii druku istnieje możliwość wydrukowania nawet jednego egzemplarza. Nakład ustalamy po rozeznania rynku i w miarę potrzeby robimy dodruki. Wydawnictwo inwestuje w druk książki.

Jaka jest różnica między prawami osobistymi i majątkowymi?

Różnica pomiędzy prawami osobistymi i majątkowymi jest zasadnicza. Pierwsze z nich, tj. osobiste prawa autorskie, przysługują wyłącznie twórcy, można powiedzieć, że na zawsze, i oznaczają m.in. prawo do autorstwa utworu i oznaczania go swym nazwiskiem, pseudonimem bądź anonimowo, określenia sposobu jego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. Są to prawa niezbywalne (nie mogą być więc przedmiotem obrotu handlowego ani zrzeczenia się), ich ochrona nigdy nie wygasa, autor nie może ich odsprzedać. Natomiast prawa majątkowe to nic innego jak możliwość korzystania z utworu i osiągania pożytków z jego wykorzystania. Majątkowe prawa autorskie mogą być przedmiotem obrotu handlowego i mogą być zbywane, a także udostępniane na podstawie umowy licencyjnej, podlegają też dziedziczeniu. Majątkowe prawa autorskie przysługują autorowi, ale tylko do momentu zawarcia przez niego umowy o ich przeniesienie, czyli do momentu ich zbycia.
PODSUMOWANIE: Autorskich praw osobistych nie da się przenieść umową, ponieważ są niezbywalne. Jeśli w umowie pojawiłby się zapis o przeniesieniu autorskich praw osobistych na rzecz kogoś innego, to taki zapis jest po prostu nieważny. Natomiast autorskie prawa majątkowe można przenieść na kogoś innego, bo są zbywalne.

Co to są zależne prawa autorskie?

Ich przykładem może być prawo do opracowania (przerabiania) cudzego utworu. Pod pojęciem „opracowania” rozumie się tutaj zwłaszcza tłumaczenie, przeróbkę czy adaptację (oczywiście o twórczym, indywidualnym charakterze) przeprowadzoną bez uszczerbku dla praw autorskich do dzieła oryginalnego.

Jakie publikacje są wydawane przez wydawnictwo?

Wydajemy bardzo różnorodne publikacje – powieści, opowiadania, reportaże, bajki, poezję, a także książki naukowe. Nie wykluczamy żadnego typu publikacji, co odróżnia nas od wielu innych wydawnictw. Musimy jednak przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów dotyczących ochrony dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Jeśli Wydawnictwo stwierdzi, że doszło do naruszenia powyższych norm, poprosi Autora o usunięcie naruszeń lub odstąpi od wydania książki.

Czy wydajecie poezję?

Tak, zajmujemy się wydawaniem poezji i mamy duże doświadczenie w tym zakresie.

Czy partycypujecie w kosztach wydania książki?

Wydawnictwo inwestuje w druk książki oraz podstawową promocję. Autor sam pokrywa koszty przygotowania publikacji do druku, jednakże dzielimy się zyskiem ze sprzedaży książek. Autorowi przysługuje wynagrodzenie, które jest wypłacane po ukazaniu się książki drukiem, w miarę sprzedaży, w rozliczeniu co 6 miesięcy.

Czy można wydać książkę bez numeru ISBN?

Numer ISBN nie jest obowiązkowy, można więc wydać książkę bez niego.

Jak długo trwa umowa licencyjna?

Zwyczajowo umowa licencyjna zawierana jest na okres 5 lat, ale w dużej mierze zależy to od Autora. Jest to czas, w którym książka będzie sprzedawana. Po wygaśnięciu licencji książkę należy wycofać ze sprzedaży, a więc im krótszy okres licencji, tym krótszy okres sprzedaży. Zawarcie umowy na okres krótszy niż 3 lata nie jest dla Autora korzystne, gdyż zmniejsza on w ten sposób swoje wpływy ze sprzedaży książki.

Czy Wydawnictwo tworzy e-booki i jak to ewentualnie wygląda?

Tak, zajmujemy się tworzeniem e-booków. Proces jest dokładnie taki sam jak w przypadku przygotowania publikacji do druku. Odchodzą jedynie koszty druku, natomiast dochodzą koszty konwersji tekstu. Jeśli książka nie jest drukowana na własny użytek, ale wprowadzana przez Wydawnictwo do sprzedaży, Autor nie płaci za przygotowanie e-booka.

Czy można wgrywać samodzielnie e-booka do np. Legimi?

Niestety w czasie trwania umowy nie można samodzielnie dysponować e-bookiem. Zarówno książki drukowane, jak i e-booki są dystrybuowane przez naszego hurtownika do księgarń stacjonarnych i internetowych na terenie całego kraju.

Czy można utworzyć blog i wrzucać na niego cytaty z książki?

Tak, jak najbardziej można cytować teksty z książki – na prawach cytatu z podaniem źródła.